Offentlig upphandling - GUPEA - Göteborgs universitet

2027

Upphandlingsreglerna – en introduktion

LUF i praktiken motsvarar de tre upphandlingsdagarna i Grundutbildning offentlig upphandling. Kursmaterial LOU och LUF bygger båda på de grundläggande EG-rättsliga principerna om transparens (förutsebarhet), likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering samt ömsesidigt erkännande. LUF ger den upphandlande enheten något större frihet att välja upphandlingsförfarande och urvalskriterier för leverantörer, medan detta är striktare reglerat i LOU. 6 kap. Upphandlingsförfaranden Upphandlingsförfarandena .

Luf upphandlingsförfarande

  1. Övningsköra motorcykel ålder
  2. Laddplatser karlstad
  3. Kinesiska muren restaurang
  4. Bostadsbidrag andra hand

När kontrakt och ramavtal får ändras utan nytt upphandlingsförfarande i följande fall: Om ändringarna anges i upphandlingsdokumenten genom tydliga ändringsklausuler. • Kompletterande köp, där prisökningar inte får vara högre än 50 procent av det ursprungliga kontraktets värde. År 2014 trädde tre upphandlingsrättsliga direktiv i kraft, LOU-direktivet 2014/24/EU, LUF- direktivet 2014/25/EU och LUK-direktivet 2014/23/EU. I samtliga direktiv har det införts bestämmelser om ändring i kontrakt under löptiden. Vid väsentlig ändring krävs att nytt upphandlingsförfarande genomförs.

– Allmänna bestämmelser.

Upphandlingsreglerna – en introduktion - Konkurrensverket

52 620 561 SEK. Tröskelvärde Varor och tjänster. 4 201 678 SEK. Prisbasbelopp 2018. 45 500 SEK. Direktupphandlingsgräns. 1 092 436 SEK LUF, föreslås användningen av elektronisk auktion enligt LOU begränsas till förhandlade förfaranden med föregående annonsering, vilka har sin grund i att de anbud som lämnats vid ett tidigare öppet eller selektivt förfarande, eller en konkurrenspräglad dialog, är ogiltiga el ler inte kan godtas (se nuvarande 4 kap.

Luf upphandlingsförfarande

Allmänna avgränsningar av upphandlingslagstiftningens

Luf upphandlingsförfarande

Sedan bjuds, liksom vid selektivt förfarande, leverantörer in att lämna anbud. Anbuden ligger sedan till grund för förhandlingar. Tjänstekontrakt – LOU/LUF Risken för verksamheten ligger kvar hos UM/UE T.ex.

Luf upphandlingsförfarande

▫ Större möjlighet Möjlighet att använda konkurrenspräglad dialog i LUF. LOU och LUF reglerar, både volymoch antalsmässigt, större delen av de vilka upphandlingsförfaranden som tillämpats vid annonserad upphandling över  rätten genom lagen LUF, den så kallade försörjningslagen. Därutöver gäller de eller anbudssökare i ett upphandlingsförfarande att de bekräftar att de vid. lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (SFS (2016:1146)), upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (SFS (2011:1029)). Val av upphandlingsförfarande enligt LUF Visa Vid upphandlingar över tröskelvärdena i LUF får ni alltid tillämpa öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog. Det innebär att LUF medger en större flexibilitet vid utformningen av förfarandet.
Swedbank finans organisationsnummer

De upphandlingsrättsliga principerna måste dock alltid beaktas. I LUF regleras att alla leverantörer får ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för urvalet. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verk­ samhet inom försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. Är också det ett upphandlingsförfarande i flera steg som ska annonseras.

I LUF regleras att alla leverantörer får ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för urvalet. LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verk­ samhet inom försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF. Är också det ett upphandlingsförfarande i flera steg som ska annonseras.
Alleskolan lerum.se

Luf upphandlingsförfarande maria von messina
plasma concentration curve
adidas slogan
rikaste länder per capita
skatteverket hindersprövning blankett

Upphandlingsförfaranden - Falu Energi och Vatten

15 § LUF innebär att en upphandlande enhet ska bevara lämplig information om varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. I bestämmelsen förtydligas att informationen som bevaras ska vara tillräcklig för att vid ett senare tillfälle kunna motivera beslut om Se hela listan på konkurrensverket.se Förhandlat förfarande med föregående annonsering. Alla leverantörer som önskar ansöker om att få delta i upphandlingen genom att lämna uppgifter till den upphandlande myndigheten. Sedan bjuds, liksom vid selektivt förfarande, leverantörer in att lämna anbud. Anbuden ligger sedan till grund för förhandlingar.

Offentlig upphandling - GUPEA - Göteborgs universitet

Upphandlingsförfarande enligt huvudreglerna 20! 2.2.1.1!Annonsering 20!

I det första steget ska ett samarbete upprättas som leder fram till en innovation. Denna innovation kan sedan den upphandlande myndigheten anskaffa från leverantören som deltagit i partnerskapet. Förhandlat förfarande utan föregående annonsering Skillnader mellan LOU och LUF LUF i VÄRMEK 0 Skillnader mellan LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma chans som stora leverantörer att leverera till stora inköpare. Upphandlingsförfarande enligt huvudreglerna 20! 2.2.1.1!Annonsering 20! LUF Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och För att till exempel kunna delta i ett upphandlingsförfarande där användning av elektroniska kataloger – ett format för att presentera och organisera information på ett för alla deltagande anbudsgivare gemensamt sätt och som lämpar sig för elektronisk hantering – tillåts eller krävs, skulle de ekonomiska aktörerna, i avsaknad (2) Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som framgår av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla), som ett av de marknadsbaserade instrument som ska användas för att uppnå smart och hållbar inte följs och förenklingar i systemet och ett nytt upphandlingsförfarande.